En delprotese benyttes hvis man mangler en, eller flere tænder.

Delprotese

Delproteser fremstilles helt unikt

HVAD ER EN DELPROTESE?

Som udgangspunkt bruges en delprotese hvis man kun mangler få tænder, og stadig har egne naturlige tænder. Vores Delproteser fremstilles helt unikt, et eksempel kunne være at man mangler 2 fortænder, dette vil en delprotese kunne erstatte ved at klikke fast med bøjler på ens rasterende tænder. Med en delprotese efterlignes de manglende tænder, som samtidigt vil fungere i lighed med almindelige tænder og afgive et eksternt udseende andre ikke vil lægge mærke til. Delprotesen bliver påsat raske eksisterende tænder, ved hjælpe af bøjler. Afhængig af ens situation vil man få tandlægen til at slibe en anelse på emaljelaget for netop ikke at skade tanden, og derved give en stationær plads til metalbøjlerne.

HVORDAN VIRKER EN DELPROTESE?

Delproteser fremstilles helt unikt. Hos os har man valget mellem forskellige typer af materialer, som indgår i delprotesen. Materialerne som indgår i protesen, er enten stål eller akryl. Typisk vil vi anbefale at få en delprotese produceret i stål, da den er langt stærkere og væsentlig bekostelig end akryl. Akryl vil de fleste tilfælde kun bruges ved fremstilling af en smileprotese, som er en midlertidig løsning og derfor kan gøres for et beskedent beløb. Alt afhængig af ens given situation, vil vi under en konsultation oplyse valgmulighederne, samt lade det være op til den enkelte person om materialevalg. 

HVILKEN DELPROTESE VARIANT SKAL MAN VÆLGE?

Med en delprotese kan man erstatte manglende tænder, ved at støtte protesen op ad allerede eksisterende tænder. Delprotesen fremstilles enten som en unitor eller af rent akryl. Forskellen på de to typematerialer er kvalitet, pris, styrke og udseende.

Delprotese som unitor

Til den gratis forundersøgelse man får hos os, vil vi altid skulle lave et aftryk.
Ud af aftrykket vil vi da opnå, en nøjagtig model/kopi af tand- og gummeforholdet. På modellen får vi fremstillet et stålskelet som fundamentet for en unitor delprotese, hvilket giver stabilitet, styrke og basen for ens færdige delprotese. Det ovenpå stålet som gummer og tænder bliver bygget på.
Stålet bliver lagt de steder hvor tænderne skal placeres, samt ved nogle af de eksisterende tænder for støtte og monterings punkter. Stålet vil ligge lige så fint op ad tænderne og give den rigtige tilslutning, man kan nærmest sige at unitoren bliver ”klikket” på plads. En unitor adskiller sig nemlig her fra en akryl baseret delprotese, fordi stålet gør at den bliver generelt af bedre kvalitet.
Styrken af stålet er også med til at delprotesen kan konstrueres mindre, og ikke fylde for meget i munden. Det selvfølgelig klart at prisen vil variere fra en akryl baseret delprotese, men det er der også en god grund til.

 

Delprotese fremstillet i Akryl

Forskellen på en delprotese lavet i rent akryl modsat en unitor, er at der intet stål er i fremstillingen, samt at bøjlerne også er i rent akryl.
Fordelen ved fremstilling i akryl gør det mere fleksibelt at arbejde med.
Hvilket gør tilpasningen af delprotesen på ens tilbageblivende tænder nemmere, fordi akrylen kan tilpasses efter behov, og ikke skal være helt perfekt tilpasset som en unitor med stål skal.
Skulle det være således at ens tilbageblivende naturlige tænder er skrøbelige og medtaget, kan en akryl baseret delprotese være mere skånsom der på. Da der ikke indgår metal i delprotesen, vil det også betyde at delprotesen vil være mere fyldig at have i munden, men som er helt normalt.

Smileprotese fremstillet i Akryl

Når man har behov for en midlertidig løsning, for eksempel mistet en tand eller to, og venter på en permanent løsning vil en smileprotese være et godt alternativ for en her og nu løsning. Ved at en smileprotese er fremstillet i rent akryl gør det, hurtigt og nemt at fremstille samt holde omkostningerne nede.

HVILKE SLAGS DELPROTESER FINDES DER PÅ MARKEDET I DAG?

Ved fremstillingen af en delprotese hos os har man valget mellem forskellige typer af materialer, som indgår i delprotesen. Materialerne som indgår i protesen, er enten stål eller akryl. Typisk vil vi anbefale at få en delprotese produceret i stål, da den er langt stærkere og væsentlig bekostelig end akryl. Akryl vil de fleste tilfælde kun bruges ved fremstilling af en smileprotese, som er en midlertidig løsning og derfor kan gøres for et beskedent beløb. Alt afhængig af ens given situation, vil vi under en konsultation oplyse valgmulighederne, samt lade det være op til den enkelte person om materialevalg.

HVEM SKAL HAVE EN DELPROTESE?

Det meget individuelt hvem som skal have en delprotese, fordi vi alle er forskellige og ingen mund er ens. Er situationen således at man har mistet en tand eller flere, for eksempel ved et uheld, er sandsynligheden for at miste resten lav. Og i denne situation kan en delprotese meget vel være løsningen.

Mister man sine tænder fordi ens mundforhold er mindre gode, kan en delprotese måske være løsningen fordi den kan fremtidssikres. En fremtidssikring skal forstås at, under fremstillingen gør vi delprotesen klar til at kunne blive udvidet med flere tænder skulle det være nødvendigt. Er forholdende alt for dårlige og man vurdere at ens tænder ikke vil blive på sigt, vil en anden løsning end delprotese eventuelt være løsningen. Dog er dette noget vi vurderer sammen med en tandlæge, og finde den helt rigtige løsning på, da alle delproteser fremstilles helt unikt.

 

Hvis der yderligere er spørgsmål til overstående, eller vil vide mere kontakt os gerne på enten tlf.: 26313126 eller E-mail: info@ganium.dk

HVORDAN FØLES DET AT HAVE EN DELPROTESE?

Skal man sammenligne delprotesen med en helprotese, hvor man stadig har størstedelen af sine egne naturlige tænder, vil tilvænningsperioden være mindre besværlig. Som alt andet skal man bare i gang med at tale og spise, ikke holde sig tilbage. Følger man disse råd vil man hurtigere kunne fremme tilvænningen, af at have en delprotese.

Når man skal spise med en delprotese!

At spise med en protese(r) er det svært at undgå tilbage blivende madrester.

Hos Ganium anbefaler vi at man renser sin delprotese, hver gang man har spist hvis det er en mulighed. Mærker man at ens delprotese begynder og sidder anderledes, og der hyppigere samler sig madrester. Kan det være indikation på

manglende justering af delprotesen. Justering af delprotesen er noget vi klare her på klinikken.

Gevinsten ved at have en delprotese!

Nogle af gevinsterne ved at have en delprotese er blandt andet prisen, materialet og fremstillingsprocessen. Vælger man at få indopereret et implantat, er prisen typisk langt højre end en delprotese, når det ”kun” er en enkelt tand eller to. En delprotese kan heller ikke ses af andre, hvis ikke de ved det. Der er to muligheder for materiale som en delprotese kan fremstilles i, hvilket gør det meget fleksibelt.  

HOLDBARHEDEN FOR EN DELPROTESE?

En delprotese skal børstes og rengøres, som man normalt gør med sine egne naturlige tænder. Kan man komme til det, vil rengøring af ens delprotese hver gang man har spist være mest effektivt. Man skal også være opmærksom på at ens delprotese altid sidder korrekt, og gå til jævnligt eftersyn. Følges overstående vil man øge levetiden markant på ens delprotese.  

HVOR MEGET KOSTER EN DELPROTESE?

Prisen på en delprotese hos os starter fra kr. 8.580. Vi skriver starter fra fordi, delproteser fremstilles helt unikt, og alt afhængige af ens individuelle mundforhold og behov, hvilket varierer utroligt meget. Samtidigt kan man også selvbestemme, hvilken løsning man selv vil vælge. Hos os vil altid give flere muligheder, og på den måde opnå fleksibilitet.

Vi hjælper også gerne med papir arbejdet for at søge ens kommune man bor i, om helbredstillæg hvis man er folkepensionist. Bliver man godkendt hos kommunen giver de op til 85% af overenskomsten på en delprotese. Er man ikke folkepensionist, er det stadig muligt at søge om enkeltydelse i nogle tilfælde. Vi har en guide på hvordan det skal gøres.

 

 

Ved tandprotetik giver Sygeforsikring ”Danmark” tilskud for medlemmer i Gruppe 1 og 2 læs mere her

Scroll to Top